Våra Prestationsanalyser bygger på ett omfattande valideringsarbete. Drygt ett hundratal slumpvis utvalda respondenter har fått fylla i enkät och därefter i nära anslutning (under samma vecka) blivit intervjuade. Under intervjuerna har en observatör med beteendevetenskaplig kompetens tolkat respondenternas muntliga svar genom att fylla i motsvarande enkät.

Fortlöpande kvalitetssäkrar vi våra frågeformulär med samma metod, men då med färre respondenter. Baserat på underlaget beräknas Kappakoefficienten, validitetsindex och tillförlitligheten. Utöver detta görs konfimatorisk faktoranalys av i rapporterna redovisade index.

För data avseende validitet och reliabilitet, se under fliken "Valideringsfakta".

För mer information kring våra valideringsdata, kvalitetssäkringsarbete mm kontakta info@sperab.se
 

Sidan underhålls med webKontroll från Daladatorer